Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie na podróż powinno być indywidualnie dostosowane do  wyjazdu. Jedziesz wypoczywać na plaży, zwiedzać, czy może uprawiać sporty jak jazda na nartach, wspinaczka czy inne? Być może pracujesz za granicą i potrzebujesz rozszerzenia ochrony o pracę umysłową lub fizyczną?  W naszej ofercie znajdziesz  ubezpieczenia turystyczne obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, assistance, koszty ratownictwa czy zagubienia bagażu.

  • Koszty leczenia – obejmują wszelkiego rodzaju wizyty i konsultacje lekarskie, koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,  oraz wykupienie leków, środków ortopedycznych i pomocniczych.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym – zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży.
  • Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego.
  • Assistance – zabezpieczenie w postaci całodobowego centrum alarmowego w języku polskim oraz świadczenia dodatkowe takie jak: ratownictwo i poszukiwanie w górach/na morzu, transport do placówki medycznej, transport powrotny do miejsca zamieszkania, transport zwłok w przypadku śmierci, pomoc tłumacza i wiele innych.
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.
  • Koszty odwołania imprezy turystycznej – gwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z wyjazdu w określonych przypadkach.

Dlaczego warto wykupić polisę turystyczną?

W przypadku Europy karta EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Pozwala jedynie na pokrycie takich świadczeń, jakie udzielane są ich obywatelom. Dodatkowo nie pokrywają kosztów transportu, ratownictwa czy transportu zwłok, co generuje ogromne koszty. Dlatego wykupienie polisy ubezpieczeniowej pozwoli nam cieszyć się wyjazdem, bez konieczności martwienia się o ewentualne koszty.

Jaka suma ubezpieczenia jest wystarczająca?

Do wyjazdów w kraje europejskie polecamy minimum 200 000 zł w przypadku kosztów leczenia. W przypadku krajów Ameryki Północnej, Japonii czy Australii polecamy minimum 500 000 zł. Dodatkowo w przypadku uprawiania sportów niebezpiecznych suma ubezpieczenia powinna być odpowiednio podwyższona.

Klauzula alkoholowa, co to takiego i czy jest mi to potrzebne?

Większość firm ubezpieczeniowych posiada już tę klauzulę w zakresie ubezpieczenia. Pozwala ona otrzymać pomoc lekarską, gdy tego potrzebujemy, a  jesteśmy pod wpływem alkoholu. Rozszerzenie to działa również w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w przypadku niektórych firm w OC.

Co zrobić, gdy potrzebuję pomocy?

Przede wszystkim ratować swoje życie, jeśli to niezbędne wezwać pogotowie. Dopiero po zapewnieniu sobie bezpieczeństwa należy skontaktować się z infolinią wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i zgłosić roszczenie. Jeśli sytuacja nie wymaga nagłych działań to należy na początku zadzwonić na infolinię i czekać na dalsze instrukcje.

Zapraszamy do kontaktu z nami, polisę możemy wystawić tradycyjnie w biurze lub wygodnie – poprzez Internet.