Biuro zostało utworzone w 1995 roku, początkowo współpracując z dwoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Obserwując wzrost zapotrzebowania rynku przy jednoczesnej chęci poszerzenia horyzontów stopniowo wzbogacaliśmy naszą ofertę. Obecnie współpracujemy z 15 towarzystwami ubezpieczeń majątkowych oraz 4 towarzystwami ubezpieczeń na życie.

Zdobyte przez naszą kadrę doświadczenie oraz systematyczne pogłębianie wiedzy gwarantuje wysoką jakość naszych usług oraz ich kompleksowość.
Plus Biuro Ubezpieczeń zostało wyróżnione w tym zakresie przez czołowe towarzystwa ubezpieczeniowe rynku polskiego m.in. za profesjonalizm oferowanych usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

mgr Dorota Karasiewicz – PUNU 10448/96 – KNUiFE 11126106/C
mgr Marek Karasiewicz – PUNU 22825/96 – KNUiFE 11126117/C
mgr Elżbieta Królak – PUNU 10446/96 – KNUiFE 11126116/C
mgr inż. Wojciech Królak – PUNU 18418/96 – KNUiFE 11126118/C
mgr Jakub Karasiewicz -KNUiFE 11225243/P
mgr Katarzyna Karasiewicz – KNUiFE 11225244/P
mgr Mateusz Królak – KNUiFE 11255997/P
mgr Łukasz Karasiewicz – KNUiFE 11255996/P