Ubezpieczenie rolne

Dla kogo dedykowane jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Minimalna wielkość gospodarstwa podlegająca pod obowiązkowe ubezpieczenie to 1 hektar. Ubezpieczenie chroni przede wszystkim przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Kto może wykupić takie ubezpieczenie?

Rolnik który posiada  budynki znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 20 metrów kwadratowych. Każdy z tych budynków musi być objęty ochroną ubezpieczeniową. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

Ubezpieczenie upraw

Kto może wykupić ubezpieczenie upraw?

Każdy właściciel gospodarstwa, lub osoba dzierżawiąca pole uprawne. Jak wiadomo, susza jest dla rolników bardzo nieprzychylnym zjawiskiem, które przekłada się na bardzo duże straty finansowe. Decydując się na takie ubezpieczenie, rolnicy będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 65 procent. Dodatkowo polisa może być rozszerzona o ogień, ujemne skutki przezimowania czy grad i deszcz nawalny oraz huragan. Na te ryzyka nie mamy żadnego wpływu, dlatego warto się zabezpieczyć przed ogromnymi stratami.

Dodatkowe rozszerzenia do polis rolnych:

 • NNW członków rodziny
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od szkód
 • ubezpieczenia majątku znajdującego się w gospodarstwie rolnym

Dlaczego warto? Gdyż pozwoli nam to spać spokojnie. Praca w gospodarstwie rolnym jest trudna i wymagająca. Dodatkowy stres jest tutaj niewskazany. Dlatego takie ubezpieczenie pozwoli spać spokojnie.