Ubezpieczenia na życie

Dla kogo skierowany jest ten produkt? Śmiało można stwierdzić, że dla każdego. Zabezpiecza on nie tylko podstawowe potrzeby nas czy naszych bliskich ale też często zapewnia dodatkową ochronę jak np. assistance, dodatkowe odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków czy też dodatkowe świadczenia za urodzenie się dziecka czy pobyt w szpitalu. Ubezpieczenia mogą być zawarte w kilku formach:

  • ubezpieczenie tylko na życie
  • ubezpieczenie na życie z elementami inwestycyjnymi
  • grupowe ubezpieczenie na życie, ale wykupowane indywidualnie, dostępne praktycznie dla każdego
  • regularne odkładanie kapitału dla dziecka
  • ubezpieczenie na pokrycie kosztów pogrzebu

Ze względu na ogromną ilość produktów i możliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub bezpośrednio w biurze w celu dobrania odpowiedniej oferty do Państwa potrzeb.