Szukasz najkorzystniejszego  ubezpieczenia swojego pojazdu? Posiadasz flotę pojazdów? Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się jak dużo możesz zaoszczędzić!

 

Poniżej prezentujemy zakres ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzony przez nasze biuro:

 

 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

  Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Posiadacz zarejestrowanego na terenie RP pojazdu ( samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy) zobowiązany jest do posiadania polisy przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Wyjątek stanowią pojazdy zarejestrowane jako historyczne bądź zabytkowe. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się również do kierującego lub posiadacza przed jego rejestracją lub kierującego pojazdem historycznym albo wolnobieżnych, od momentu wprowadzenie tych pojazdów do ruchu.

 • Autocasco (AC)

  jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, od zdarzeń losowych. Celem  tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży lub utraty.

 • Minicasco

  to ograniczone zakresowo ubezpieczenie AC. Może chronić tylko w ściśle określonych przypadkach jak na przykład szkoda całkowita, kradzież czy spalenie.

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

  obejmuje ochroną życie lub zdrowie ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania.

 • Assistance 

  potocznie zwane holowaniem pojazdu nie tylko w razie awarii, ale również w razie wypadku. Wiele firm zapewnia podstawowe holowanie pojazdu w razie wypadku w cenie ubezpieczenia OC. Dodatkowy zakres jest dodatkowo płatny w zależności od potrzeb. Niektóre firmy oferują limity holowania do 1500 km lub nawet bez limitu. Ubezpieczenie to oferuje również szereg dodatków jak nocleg, parking pojazdu po szkodzie czy kontynuację podróży do miejsca docelowego.

 • Ubezpieczenie szyb  

  obejmuje wyłącznie szyby w pojeździe. Zakres ubezpieczenia jest ściśle określony w OWU każdej firmy, może się różnić sumami ubezpieczania czy udziałem własnym.

 • Ubezpieczenie bagażu 

  rozszerza zakres ochrony o przewożony w pojeździe bagaż jak na przykład laptop czy telefon komórkowy.

 • Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego 

  chroni właściciela pojazdu w momencie wypadku komunikacyjnego, kradzieży lub dewastacji wyposażenia dodatkowego pojazdu, które nie jest wyposażeniem fabrycznym, np. fotelik samochodowy, niefabryczne radio lub nagłośnienie.

 • Ochrona prawna

  zabezpieczenie przed dodatkowymi kosztami związanymi z wynajęciem adwokata czy radcy prawnego na skutek spowodowania wypadku.

 • Ochrona utraty zniżek

rozszerzenie ochrony ubezpieczenia, które pozwala zachować zniżki w OC i AC po jednym zdarzeniu. Należy pamiętać, że opcja ta działa tylko przy kontynuacji ubezpieczenia w tym samym towarzystwie i jest zawsze raportowana do UFG.