Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub firmę? Zaufaj naszemu doświadczeniu i zabezpiecz ją przed nieprzewidywanymi zdarzeniami! Z nami będziesz mógł przede wszystkim spać spokojnie.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA

Małym i średnim przedsiębiorcom polecamy szeroki wachlarz ubezpieczeń majątku firmy. Dysponujemy elastycznymi i specjalnie przygotowanymi pakietami dla takich branż jak:

 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
 • Firmy budowlane;
 • Biura rachunkowe;
 • Warsztaty i myjnie samochodowe;
 • Hurtownie i sklepy;
 • Biura projektowe;
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Salony urody.

Dla pozostałych branż, również posiadamy bardzo korzystne pakiety

Negocjujemy ceny i uzyskujemy nawet do 50% zniżki dodatkowej!

Dlaczego warto to zrobić? Aby nie narażać się na ponoszenie dodatkowych kosztów. Ryzyka typu kradzież, zalanie czy pożar w znacznym stopniu uniemożliwiają normalne funkcjonowanie firmy lub znacznie je utrudniają. W związku z tym wykupienie polisy pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

GWARANCJE FINANSOWE

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami, oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

 • Wadialnych;
 • Nienależytego wykonania kontraktu;
 • Usunięcia wad lub usterek.

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp. Szczególnie w obecnych czasach, gdzie funkcjonowanie wielu firm jest zagrożone, należy odpowiednio zabezpieczyć swoje aktywa. Angażując własne środki pieniężne ryzykujemy ich utratę, w przypadku upadłości beneficjenta.

Pewnym jest, że gwarancje pozwalają :

 • uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych
 • umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie
 • potwierdzają dobrą kondycję finansową firmy
 • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie

Zatem nie ryzykuj ! Wystąp o umowę okresową już teraz!

 

OC DZIAŁALNOŚCI

Proponujemy szeroki zakres ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej firmy, zabezpieczającej przed roszczeniami osób trzecich. Z pewnością odpowiedni zakres jest tutaj najistotniejszy, dlatego każde ubezpieczenie dobieramy indywidualnie, według oczekiwań i możliwości finansowych klienta.

Standardowa polisa dobrowolna obejmuje odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od charakteru wykonywanej działalności ochrona może być rozszerzana o szereg klauzul dodatkowych, m. in.: dla przewoźników drogowych, firm budowlanych, hoteli, firm gastronomicznych oraz wielu innych.

Zajmujemy się obsługą ubezpieczeń nie tylko dobrowolnych ale również obowiązkowych, w szczególności dla:

 • Lekarzy;
 • Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Biur rachunkowych;
 • Doradców podatkowych;
 • Organizatorów imprez masowych;
 • Zarządców nieruchomości;
 • Pośredników w obrocie nieruchomościami;
 • Syndyków;
 • Komorników sądowych

Dlaczego warto posiadać polisę OC? Wydaje się być pewnym, że wszelkiego rodzaju błędy, mogą być bardzo kosztowne. Z mocy prawa, jesteśmy zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody. Dlatego polisa OC zapewni nam pokrycie szkód osobowych i/lub rzeczowych na osobie lub firmie, która tę szkodę poniosła.