Rolne


Ubezpieczenia

Rolne

Dysponujemy ofertą zarówno dla rolników w ramach wzajemności członkowskiej oraz dla gospodarstw agroturystycznych „Zielony Zakątek”.

Oferta dla rolników obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (AGROCASSCO)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP
 • Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferta dla gospodarstw agroturystycznych zawiera:

 • Ubezpieczenie budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków suma ubezpieczenia od 3.000 do 10.000 złotych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych
  z możliwością rozszerzenia o:

  • prowadzeniu nauki jazdy konno
  • wypożyczaniu rowerów
  • prowadzeniu wypożyczalni sprzętu pływackiego
  • prowadzeniu wyciągu narciarskiego
  • prowadzeniu turystyki konnej, w tym przewożenia osób pojazdami konnymi