OC działalności


Ubezpieczenia

OC działalności

Proponujemy Państwu szeroki zakres ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej firmy, zabezpieczającej przed roszczeniami osób trzecich.

Standardowa polisa dobrowolna obejmuje odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od charakteru wykonywanej działalności ochrona może być rozszerzona o szereg klauzul dopasowujących, np. dla przewoźników drogowych, firm budowlanych, hoteli, firm gastronomicznych oraz wielu innych.

W zależności od potrzeb specyfiki firmy zakres ochrony może być indywidualnie negocjowany!

Zajmujemy się obsługą ubezpieczeń nie tylko dobrowolnych, ale również obowiązkowych w szczególności dla:

  • lekarzy,
  • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • biur rachunkowych
  • doradców podatkowych
  • organizatorów imprez masowych
  • zarządców nieruchomości
  • pośredników w obrocie nieruchomościami
  • syndyków
  • komorników sądowych