Gwarancje finansowe


Ubezpieczenia

Gwarancje finansowe

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

  • Wadialnych
  • Należytego wykonania kontraktu
  • Usunięcia wad  usterek

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp.

Pozwalają one:

  • uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych
  • umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie
  • potwierdzają dobrą kondycję finansową firmy
  • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie.

Zapraszamy do współpracy!